Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce

"Od zależności do samodzielności"

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na usługę szkoleniową dla rodziców/prawnych opiekunów podopiecznych stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce w ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi” sfinansowanego ze środków programu „Od zależności ku samodzielności” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Pliki do pobrania: