Działania grupy wsparcia

Od czerwca do grudnia 2023 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce odbywają się spotkania grupy wsparcia dla 20 rodziców podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w ramach projektu pn.: „Wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi”.  

Środki na realizację zadania pozyskano z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu „Od zależności ku samodzielności” i z Powiatu Sokólskiego.  

W ramach grupy wsparcia zorganizowane były: szkolenia dla rodziców ze specjalistami zajmującymi się problematyką osób z różnymi zaburzeniami w rozwoju i funkcjonowaniu. Szkolenie pn: „Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi” przeprowadził mgr Jacek Kielin z Poznania, „Regulowanie emocji osób z zaburzeniami” i „Sposoby rozwiązywania problemów wynikających z seksualności osób z zaburzeniami” przeprowadziła dr Izabela Fornalik z Warszawy. W okresie wakacji rodzice skorzystali ze szkolenia dotyczącego prawnych aspektów wspierania osób z niepełnosprawnością, które przeprowadził Michał Orzechowski – prawnik z Warszawy. Wcześniej został zorganizowany Dzień Rodziny. 

Ponadto prowadzone są warsztaty rozwijające zainteresowania rodziców, m.in.: kulinarne, florystyczne, malarskie, zielarskie, z zakresu: filcowania wełny, decoupage i pergamano. Każda osoba ma możliwość wyboru formy zajęć, która ją interesuje. Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców i sprawiają im satysfakcję. Na warsztatach powstają piękne prace, które są prezentowane na licytacji internetowej „Akcja Rehabilitacja”. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”. 

W ramach projektu zorganizowano również spotkanie integracyjne rodziców z dziećmi w Stadninie Koni w Geniuszach. Uczestnicy spotkania skorzystali z jazdy konnej i zajęć hipoterapii, zabaw integracyjnych oraz posiłku przygotowanego przez kucharki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.  

Rodzice korzystający z warsztatów lub szkoleń mogą pozostawić swoje dzieci pod opieką wychowawców lub specjalistów, którzy zapewnią im opiekę lub udział w zajęciach usprawniających. 

Szczególne podziękowania kierujemy do instytucji, które wsparły finansowo tą inicjatywę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, Zarząd Powiatu Sokólskiego z Panem Starostą Piotrem Rećko na czele. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów, spotkania integracyjnego i szkoleń. 

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” w Sokółce