O NAS

Podopiecznymi Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w sierpniu 2015r. Od 2019r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i może pozyskiwać środki z 1,5% podatku od osób fizycznych.

Nasze działania

Podejmujemy działania służące wyrównywaniu szans podopiecznych poprzez: organizację: zajęć dodatkowych, przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, festynów rodzinnych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych i półkolonii.
Działania stowarzyszenia kierowane są do podopiecznych i ich rodzin oraz osób prowadzących proces ich rehabilitacji. Stowarzyszenie realizuje szereg działań rozwijających umiejętności podopiecznych, wspierających proces ich rehabilitacji medycznej i społecznej, wspierających rozwój artystyczny i organizację czasu wolnego połączonego z rehabilitacją. Realizowane działania  stowarzyszenia dotyczą również wspierania rodziny osób niepełnosprawnych. Utworzona została grupa wsparcia, która uczestniczy w spotkaniach integracyjnych, warsztatach rozwijających zainteresowania rodziców, szkoleniach podnoszących kompetencje rodzicielskie. Stowarzyszenie wspiera także placówki edukacyjne bezpośrednio zaangażowane w rehabilitację swoich podopiecznych.

Członkowie

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, kto jest zainteresowany pomocą osobom niepełnosprawnym, wypełni deklarację członkostwa i złoży ją do Zarządu oraz wpłaci składkę. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków. Od momentu zarejestrowania stowarzyszenia wynosi ona 5,00 zł za każdy miesiąc, czyli 60 zł za rok.

PODOPIECZNI

Podopiecznymi stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnościami, których rodzice lub opiekunowie złożą deklarację. Pomocy podopiecznym udzielamy zgodnie z celami wskazanymi w statucie.

Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością.

Matka Teresa z Kalkuty

WŁADZE STOWARZYSZENIA "POD SKRZYDŁAMI"

Prezes Stowarzyszenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Tina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Rachel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

WALNE ZEBRANIE

Tina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

WALNE ZEBRANIE

Tina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

KOMISJA REWIZYJNA

Rachel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
You ask, we answer

Ask Us Anything

Each question and answer are an item in an Toggle Widget. Change the number of items and customize their content in the editor panel.
Each question and answer are an item in an Toggle Widget. Change the number of items and customize their content in the editor panel.
Each question and answer are an item in an Toggle Widget. Change the number of items and customize their content in the editor panel.
Each question and answer are an item in an Toggle Widget. Change the number of items and customize their content in the editor panel.