Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce

"Od zależności do samodzielności"

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na usługę szkoleniową dla rodziców/prawnych opiekunów podopiecznych stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce w ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi” sfinansowanego ze środków programu „Od zależności ku samodzielności” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Pliki do pobrania:

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” sfinansowanego ze środków RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – PRIORYTET 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Pliki do pobrania:

zapytanie_ofertowe_-_nr_1-_2023

zacznik_nr_3_-owiadczenie_o_spenianiu_wymagan_formalnych_-_zapytanie_nr_1-2023

sodapdf-converted-2